Banmo Phatthananukul School

นายสมบัติ เขม้นเขตรการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
นายเวียงชัย ลุนภูงา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
โครงสร้างบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2559 (SAR)
เว็บเมล์ (Web Mail@banmoh.ac.th)
คู่มือการใช้งานระบบเว็บเมล์ (Web Mail)
Obec Mail
ข้อมูล สพม. 4
DMC
EMIS
E-Office
เงินเดือนจังหวัดสระบุรี
เงินเดือนข้าราชการเกษียณ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4
สระบุรีวิทยาคม
เสาไห้วิมลวิทยานุกูล
ดอนพุดวิทยา
หนองแคสรกิจพิทยา
มวกเหล็กวิทยา
วังม่วงวิทยาคม
ซับน้อยเหนือวิทยาคม
หินกองวิทยาคม
บ้านท่ามะปรางวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
สองคอนวิทยาคม
ประเทียบวิทยาทาน
สุธีวิทยา
แก่งคอย
เทพศิรินทร์พุแค
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา - สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โทรทัศน์ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 และอาคารโรงฝึกงาน 204/27
สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีสากล ๕ รายการ
ประกาศ การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใบเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 28/07/2016 
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สำหรับครูและโทรทัศน์สีชนิดจอแบน 04/08/2015 
กำหนดการ กิจกรรมไหว้ครู วันที่ ๑๑ มิถุนายน ประจำปี ๒๕๕๘ 10/06/2015 
แจ้งกำหนดการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ 10/02/2015 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 03/10/2014 
แจ้งกิจกรรม English Camp 2014 11/09/2014 
แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนชั่วคราว!!! 03/09/2014 
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ 14/08/2014 
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 07/08/2014 
แจ้งกำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ 01/08/2014 

ข่าวกิจกรรม

งานเลี้ยงส่ง ผอ.สมบัติ เขม้นเขตรการ และรองผอ.เวียงชัย ลุนภูงา เนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่
16 พฤษภาคม 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกการปฏิบัติงาน LOGBOOK
15 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
15 พฤษภาคม 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2561 และกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
10 พฤษภาคม 2561
ยินดีต้อนรับคุณครูอัญชนา เฉลิมวัฒน์ กลุ่มสาระวิทยาศาตร์ ที่ย้ายมาจากรร.ม่วงคัน สพป.อ่างทอง
8 พฤษภาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน เพื่อติดตั้งสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี
7 พฤษภาคม 2561

ข่าวทางการศึกษาต่อ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ