Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
นายพงษ์ศักดิ์ หนูทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พร้อมตรวจเยี่ยมกองลูกเสือ โดยมีผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพรียง