Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

เช้านี้ตัวแทนจาก สพม.4 มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ม.3
3 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
วันที่ 3 ก.พ. 61 สพม.4 มาตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเนตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สอบถามข้อมูลสถิตินักเรียนที่เข้าสอบ ขาดสอบ รวมทั้งสภาพปัญหาต่างๆ