Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

รวมพลังรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดสระบุรี
26 มิถุนายน 2561
ณ ห้างทวีกิจ คอมเพล็กซ์
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ตัวแทนนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
เข้าร่วมงานรวมพลังรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดสระบุรี
โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานปล่อยแถวขบวนรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
และกล่าวนำคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการค้ามนุษย์
ณ ห้างทวีกิจ คอมเพล็กซ์ โดยเดินขบวนรณรงค์ ไปยังตลาดวงษ์ทอง
และสถานีขนส่งจังหวัดสระบุรี นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับ
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
โดยวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1