Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

โครงการ กต.ตร.พบประชาชน
27 มิถุนายน 2561
โรงเรียน บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสถานีตํารวจภูธรบ้านหมอ นำโดย พ.ต.ท ไสยู ดีสะท้าน ร.ต.ท.สราวุธ เกษแจ่มและ คุณวิเชียร บุญสืบวงษ์ ประธานกรรมการบริษัท บี โอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
และคณะ ได้พบปะนักเรียนโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"ในโครงการ "กต.ตร.พบประชาชน"
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจการตำรวจ ในเขตพื้นที่ชุมชนอำเภอบ้านหมอตามยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ