Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

มอบทุนการศึกษาจากครุพัชมน
2 กรกฏาคม 2561
โรงเรียน บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
คำขอบคุณนับร้อยนับพัน…มิอาจเทียบการกระทำอันทรงเกียรติ
คุณครูพัชมน ธำรงเวียงผึ้งได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและขาด
ปัจจัยในการศึกษา ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต ต้องดูแลครอบครัว
ช่วยเหลืองานที่บ้าน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณครูพัชมน ธำรงเวียงผึ้ง
ในวันที่ 2 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับมอบทุนการศึกษามีแรงบันดาลใจที่ชัดเจน มีแรงสนับสนุนที่หนักแน่น และก้าวขึ้นไปเป็นเยาวชนที่ดีสามารถพัฒนาการศึกษาและประเทศ
ชาติต่อไป ในนามของโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" และนักเรียนทุกคนขอขอบคุณครับ...