Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ยินดีต้อนรับครูใหม่ ครูกิติศักดิ์ รักษาพล
4 กรกฎาคม 2561
โรงเรียน บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
ดร.กุสุมาวดี คีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ได้มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีต้อนรับคุณครูกิติศักดิ์ รักษาพล วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งจะมาปฏิบัติการสอนในวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ในนามคณะผู้บริหารครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีต้อนรับครับ....