Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ร่วมกันทอดกฐินของวัดบ้านหมอ
22 พฤศจิกายน 2561
ณ วัดบ้านหมอ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะครูนักเรียนเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนบ้านหมอ”พัฒนานุกูล”ได้ร่วมกันทอดกฐินที่วัดบ้านหมอ ซึ่งเป็นวัดคู่โรงเรียน
ได้ปัจจัยกองโรงเรียน 13,500 อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ทำบุญด้วยกัน