Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2561
23 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จึงจัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดีแด่พระองค์ท่าน นำโดยประธานในพิธี นางนวพรรษ อารยะถาวรผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการคณะผู้บริหาร ครูผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ ร่วมในพิธี