Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2561
29 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ด้วยการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ กำหนดดำเนินการสอบธรรมศึกษาทุกชั้น ในวันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๑ วัน
โรงเรียนบ้านหมอ "พัมนานุกูล" เป็นสนามสอบ แห่งที่ ๒ ในจำนวนทั้งหมด ๔ แห่ง
โดยมีพระครูศุภธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง เป็นผู้อำนวยการสนามสอบ และ พระครูโอภาสธรรมกิตติ์ เจ้าคณะตำบลตลาดน้อย เป็นประธานสนามสอบ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" , โรงเรียนวัดมะขามเรียง , โรงเรียนหรเทพฯ , โรงเรียนโคกมะขาม ฯ