Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ร่วมเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
22 ธันวาคม 2561
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ร่วมเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดนครปฐม