Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะสี บ้านหมอเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561
28 ธันวาคม 2561
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะสี บ้านหมอเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรม และคณะผู้บริหารครู
ทั้งนี้ คุณครูลัดดา ภู่นภาอำพร ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ที่ขาดปัจจัยทางการศึกษา
จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1000 บาท
โดยมี ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ