Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
27 ธันวาคม 2561
โรงเรียนไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
วงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ โรงเรียนไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม