Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานประจำปี 2561
14 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 14 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน โดยมี ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหารมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดปัจจัย
ในการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนพัฒนาตนเองต่อไป