Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

จิตอาสา 904 รหัส 2B-121 ร่วมกับสมาชิกจิตอาสา 904 จัดทำ อาหารเลี้ยงผู้ร่วมทำกิจกรรม และบริจาคข้าวสารและน้ำดื่ม
17 มกราคม 2562
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จิตอาสา 904 รหัส 2B-121 ร่วมกับสมาชิกจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์" กลุ่ม 6
ร่วมปฏิบัติการร่วมกับข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเสนา ในการซ่อมแซมบ้านประชาชนที่ประสบอุทกภัยในปีที่ผ่านมา พร้อมร่วมสมทบเงินทุนในการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน ร่วมจัดการคัดแยกขยะและปรับปรุงสุขลักษณะบริเวณบ้านประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 18 จากโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" พร้อมจัดทำ
อาหารเลี้ยงผู้ร่วมทำกิจกรรม และบริจาคข้าวสารและน้ำดื่ม