Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
11 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยมีดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน