Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอม ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
8 มีนาคม 2562
ณ ลานอเนกประสงค์หน้าวัดปัญจาภิรมย์
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ร่วมส่งชุดการแสดง"ระบำสี่ภาค" และ "ผักหวานบ้านป่า" เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอม ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าวัดปัญจาภิรมย์ โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอบ้านหมอ เป็นผู้กล่าวรายงาน