Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ผอ. ปฏิบัติหน้าที่ วันสถาปนาของคณะลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม 2562
ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในการนี้ ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี และร่วมปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลงาน ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน