Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

คุณครูพัชมน ธำรงเวียงผึ้งได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
2 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 คำขอบคุณนับร้อยนับพัน มิอาจเทียบการกระทำอันทรงเกียรติ คุณครูพัชมน ธำรงเวียงผึ้งได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและขาด ปัจจัยในการศึกษา ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต ต้องดูแลครอบครัว ช่วยเหลืองานที่บ้าน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณครูพัชมน ธำรงเวียงผึ้ง ในวันที่ 2 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับมอบทุนการศึกษามีแรงบันดาลใจที่ชัดเจน มีแรงสนับสนุนที่หนักแน่น และก้าวขึ้นไปเป็นเยาวชนที่ดีสามารถพัฒนาการศึกษาและประเทศ ชาติต่อไป