Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ค่ายอบรมศักยภาพทักษะชีวิตผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม
23-25 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี
นักเรียนแกนนำ V-Starโรงเรียนบ้านหมอ ”พัฒนานุกูล”เข้าค่ายอบรมศักยภาพทักษะชีวิตผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม
ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี