Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ร่วมบรรเลงเพลงในพิธีเปิดงานกิจกรรมกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ประจำปีการศึกษา 2562
30 สิงหาคม 2562
สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
วงโยธวาธิต โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ร่วมบรรเลงเพลงในพิธีเปิดงานกิจกรรมกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี