Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูสุกิตติมา หอมยามเย็น ในโอกาสที่ได้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
27 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" และคณะครูทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูสุกิตติมา หอมยามเย็น
ในโอกาสที่ได้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี