Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
29 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ด้วยการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
กำหนดดำเนินการสอบธรรมศึกษาทุกชั้น
ในวันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๑ วัน
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" เป็นสนามสอบ แห่งที่ ๒ ในจำนวนทั้งหมด ๔ แห่ง
โดยมีพระครูศุภธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง เป็นผู้อำนวยการสนามสอบ
และ พระครูโอภาสธรรมกิตติ์ เจ้าคณะตำบลตลาดน้อย
เป็นประธานสนามสอบ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" , โรงเรียนวัดมะขามเรียง , โรงเรียนหรเทพฯ , โรงเรียนโคกมะขาม ฯ