Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

แข่งขันกีฬาภายในคณะสี บ้านหมอเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562
27 ธันวาคม 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562
การแข่งขันกีฬาภายในคณะสี บ้านหมอเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
โดยมี ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรม คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนณ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"