Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
3 มีนาคม 2563
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 3 มีนาคม 2563
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยมีดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็นประธานในพิธี