Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ DAY CAMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 21 มีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 21 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ DAY CAMP
บูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มความรู้ เพื่อมุ่งสู่เด็กไทยในศตวรรษที่ 21
ให้แก่ ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โดยมีนายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
Daftar Situs Judi Slot Online Terbaik dan Terpercaya No. 1 Live Draw HK Slot Togel Slot Deposit DANA Situs Slot Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Situs Togel Slot Togel Bandar Togel Situs Togel Online24Jam Terpercaya Slot Deposit Pulsa Indosat PAGCOR Slot Togel Web 10 Situs Togel Terpercaya