Banmo Phatthananukul School

นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
นางวรรณภรณ์ ภูยาดาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
นายนินาท ศริพันธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
โครงสร้างบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2559 (SAR)
เว็บเมล์ (Web Mail@banmoh.ac.th)
คู่มือการใช้งานระบบเว็บเมล์ (Web Mail)
Obec Mail
ข้อมูล สพม. 4
DMC
EMIS
E-Office
เงินเดือนจังหวัดสระบุรี
เงินเดือนข้าราชการเกษีณ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4
สระบุรีวิทยาคม
เสาไห้วิมลวิทยานุกูล
ดอนพุดวิทยา
หนองแคสรกิจพิทยา
มวกเหล็กวิทยา
วังม่วงวิทยาคม
ซับน้อยเหนือวิทยาคม
หินกองวิทยาคม
บ้านท่ามะปรางวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
สองคอนวิทยาคม
ประเทียบวิทยาทาน
สุธีวิทยา
แก่งคอย
เทพศิรินทร์พุแค
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา - สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โทรทัศน์ครู

ข่าวกิจกรรม

มอบทุนการศึกษาจากคณะศิษย์เก่ารุ่นที่ 11
27 มีนาคม 2564
มอบเกียรติบัตร ให้กับสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 26 มีนาคม 2564
อบรมใบขับขี่
26 มีนาคม 2564
จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "พัฒนานุกูลนิทัศน์ 64"
วันที่ 24 มีนาคม 2564
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ DAY CAMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 21 มีนาคม 2564
พิธีอัญเชิญพระพุทธประทีปแก้วขึ้นประดิษฐาน
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทางการศึกษาต่อ

Daftar Situs Judi Slot Online Terbaik dan Terpercaya No. 1 Live Draw HK Slot Togel Slot Deposit DANA Situs Slot Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Situs Togel Slot Togel Bandar Togel Situs Togel Online24Jam Terpercaya Slot Deposit Pulsa Indosat PAGCOR Slot Togel Web 10 Situs Togel Terpercaya