Banmo Phatthananukul School

นายสมบัติ เขม้นเขตรการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
นายเวียงชัย ลุนภูงา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
โครงสร้างบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2559 (SAR)
เว็บเมล์ (Web Mail@banmoh.ac.th)
คู่มือการใช้งานระบบเว็บเมล์ (Web Mail)
Obec Mail
ข้อมูล สพม. 4
DMC
EMIS
E-Office
เงินเดือนจังหวัดสระบุรี
เงินเดือนข้าราชการเกษียณ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4
สระบุรีวิทยาคม
เสาไห้วิมลวิทยานุกูล
ดอนพุดวิทยา
หนองแคสรกิจพิทยา
มวกเหล็กวิทยา
วังม่วงวิทยาคม
ซับน้อยเหนือวิทยาคม
หินกองวิทยาคม
บ้านท่ามะปรางวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
สองคอนวิทยาคม
ประเทียบวิทยาทาน
แก่งคอย
เทพศิรินทร์พุแค
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา - สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โทรทัศน์ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีสากล ๕ รายการ
ประกาศ การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใบเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 28/07/2016 
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สำหรับครูและโทรทัศน์สีชนิดจอแบน 04/08/2015 
กำหนดการ กิจกรรมไหว้ครู วันที่ ๑๑ มิถุนายน ประจำปี ๒๕๕๘ 10/06/2015 
แจ้งกำหนดการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ 10/02/2015 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 03/10/2014 
แจ้งกิจกรรม English Camp 2014 11/09/2014 
แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนชั่วคราว!!! 03/09/2014 
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ 14/08/2014 
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 07/08/2014 
แจ้งกำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ 01/08/2014 

ข่าวกิจกรรม

อบรมพัฒนาความรู้และทักษะครูที่ปรึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และท้องในวัยรุ่น ภายใต้โครงการบ้านหมอวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
14 พฤษภาคม 2562
อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล และการเตรียม การรับการประเมิน ระดับ ScQA และ OBECQA
12-13 พฤษภาคม 2562
สอนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
10 พฤษภาคม 2562
ร่วมเดินทางส่งคุณครูชำนาญ ผานคำ ในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา
8 พฤษภาคม 2562
จัดการสอนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2
7-9 พฤษภาคม 2562
ร่วมกิจกรรม พิธีบรมราชาภิเษก
6 พฤษภาคม 2562

ข่าวทางการศึกษาต่อ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ