Banmo Phatthananukul School

ดร.กุสุมาวดี คีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
โครงสร้างบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2559 (SAR)
เว็บเมล์ (Web Mail@banmoh.ac.th)
คู่มือการใช้งานระบบเว็บเมล์ (Web Mail)
Obec Mail
ข้อมูล สพม. 4
DMC
EMIS
E-Office
เงินเดือนจังหวัดสระบุรี
เงินเดือนข้าราชการเกษียณ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4
สระบุรีวิทยาคม
เสาไห้วิมลวิทยานุกูล
ดอนพุดวิทยา
หนองแคสรกิจพิทยา
มวกเหล็กวิทยา
วังม่วงวิทยาคม
ซับน้อยเหนือวิทยาคม
หินกองวิทยาคม
บ้านท่ามะปรางวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
สองคอนวิทยาคม
ประเทียบวิทยาทาน
สุธีวิทยา
แก่งคอย
เทพศิรินทร์พุแค
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา - สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โทรทัศน์ครู

ข่าวกิจกรรม

จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
20 กันยายน 2562
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ROBOT CAMP
20 กันยายน 2562
ประชุมการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562
18 กันยายน 2562
กิจกรรม งานิทรรศการ เผยแพร่ผลการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปี 2562 Botanical exhibition 2019
13 กันยายน 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน แข่งขันคิดเลขเร็วภายในสถานศึกษา
11 กันยายน 2562
กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ประจำปี 2562
10 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทางการศึกษาต่อ