Banmo Phatthananukul School

ดร.กุสุมาวดี คีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
โครงสร้างบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2559 (SAR)
เว็บเมล์ (Web Mail@banmoh.ac.th)
คู่มือการใช้งานระบบเว็บเมล์ (Web Mail)
Obec Mail
ข้อมูล สพม. 4
DMC
EMIS
E-Office
เงินเดือนจังหวัดสระบุรี
เงินเดือนข้าราชการเกษียณ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4
สระบุรีวิทยาคม
เสาไห้วิมลวิทยานุกูล
ดอนพุดวิทยา
หนองแคสรกิจพิทยา
มวกเหล็กวิทยา
วังม่วงวิทยาคม
ซับน้อยเหนือวิทยาคม
หินกองวิทยาคม
บ้านท่ามะปรางวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
สองคอนวิทยาคม
ประเทียบวิทยาทาน
สุธีวิทยา
แก่งคอย
เทพศิรินทร์พุแค
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา - สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โทรทัศน์ครู

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
17 สิงหาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ โภชนาการดี ชีวีเปลี่ยน Change Food, Change Life
14 สิงหาคม 2562
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องฟ้าจำลอง
14 สิงหาคม 2562
วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระพันปีหลวง" 2562 ช่วงเย็น
12 สิงหาคม 2562
วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระพันปีหลวง" 2562 ช่วงเช้า
12 สิงหาคม 2562
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพร
9 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทางการศึกษาต่อ