Banmo Phatthananukul School

ข่าวกิจกรรม


แจ้งกำหนดการถวายเทียนจำนำพรรษาในวัดต่าง ๆ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล" จัดให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษา โดยให้คณะสีเป็นเจ้าภาพในการถวายเทียนจำนำพรรษาในวัดต่าง ๆ 4 วัด ดังนี้
1.วัดสุนทรเทพมุนี (สะพานช้าง) คณะสีแสด
2.วัดธรรมเสนา คณะสีแดง
3.วัดมะขามเรียง คณะสีเขียว
4.วัดบ้านหมอ คณะสีน้ำเงิน
วันที่ : 02/07/2014