Banmo Phatthananukul School

ข่าวกิจกรรม


ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
"จากวันที่พากเพียร สู้วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
ณ โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล" ในวันที่ 19 กันยายน 2557
เวลา 18:00-21:00 น.
วันที่ : 02/07/2014