Banmo Phatthananukul School

ข่าวกิจกรรม


แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

กำหนดการ
การจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โรงเรียนบ้านหมอ”พัฒนานุกูล” วันที่ 8-15 สิงหาคม 2557
ณ ห้องเรียน อาคาร 1 และบริเวณอาคารหลังคาคลุมลาน (คสล.)

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-15.30 น.
- แข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (ห้อง 124,ห้อง 125 อาคาร 1)
- ประกวดวาดภาพเกี่ยวกับอาเซียน (อาคารศิลปศึกษา)
- ประกวดจัดป้ายนิเทศอาเซียน(โรงอาหาร)
- ประกวดร้องเพลงนานาชาติในอาเซียน รอบคัดเลือก (ห้องดนตรีสากล)

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 08.10-08.20 น.
- กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียนศึกษาหน้าเสาธง

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น.
- ระบำอาเซียน บริเวณอาคารหลังคาคลุมลาน (คสล.)
- ประกวดร้องเพลงนานาชาติในอาเซียน
- ประกาศผลการประกวดแข่งขันกิจกรรม มอบเกียรติบัตรและรางวัล
- ชมผลงาน นิทรรศการอาเซียน


วันที่ : 07/08/2014