Banmo Phatthananukul School

ข่าวกิจกรรม


สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สำหรับครูและโทรทัศน์สีชนิดจอแบน

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สำหรับครูและโทรทัศน์สีชนิดจอแบน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

- ประกาศสอบสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สำหรับครูและโทรทัศน์สีชนิดจอแบน
- รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ
วันที่ : 04/08/2015