สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ความเป็นมาของสวนพฤกษศาสตร์
พื้นที่ศึกษา
พืชศึกษา
กระเจี๊ยบเขียว
พืชสนใจ
ต้อยติ่งเทศ
ทองอุไร
ประดู่
การเวก
เอื้องหมายนา
จำปี
ไทรย้อยใบแหลม
ทะเบียนพรรณไม้ ก.7-005
แบบศึกษาพรรณไม้ ก.7-003
เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์
เอกสารโครงการ
จุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ
ข้อมูลพรรณไม้
กิจกรรมโครงการ
ภาพข่าวและกิจกรรม
สมาชิกและฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์
ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน
การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต่างๆ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterocapus indicus Willd.
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อพื้นเมืองประดู่กิ่งอ่อน, ประดู่ลาย, ประดู่บ้าน(ภาคกลาง); ดู่บ้าน(ภาคเหนือ); สะโน(มาเลเซีย-นราธิวาส)
ชื่อสามัญ Angsana
ประโยชน์เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง เปลือกใช้ฟอกหนังและย้อมผ้าให้สีน้ำตาล ปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงา