สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ความเป็นมาของสวนพฤกษศาสตร์
พื้นที่ศึกษา
พืชศึกษา
กระเจี๊ยบเขียว
พืชสนใจ
ต้อยติ่งเทศ
ทองอุไร
ประดู่
การเวก
เอื้องหมายนา
จำปี
ไทรย้อยใบแหลม
ทะเบียนพรรณไม้ ก.7-005
แบบศึกษาพรรณไม้ ก.7-003
เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์
เอกสารโครงการ
จุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ
ข้อมูลพรรณไม้
กิจกรรมโครงการ
ภาพข่าวและกิจกรรม
สมาชิกและฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์
ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน
การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต่างๆ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cheilocostus speciosus ( j. Koening ) C.D. Specht
ชื่อวงศ์ COSTACEAE
ชื่อพื้นเมือง ชู้ไลบ้อง, ซูเลโบ (กระเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); บันไดสวรรค์,เอื้องใหญ่(ภาคใต้); เอื้องช้าง (นครศรีธรรมราช); เอื้องต้น (ยะลา); เอื้องเพ็ดม้า (ภาคกลาง);
ชื่อสามัญ Cane veed, Crape qinger, Spiral flag
ประโยชน์ปลูกเป็นไม้ประดับ เหง้าตำพอกบริเวณรอบสะดือรักษาโรคท้องมาน ในเหง้ามีสาร diogenin มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ ยาสเตอรอยด์บางชนิด