Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 27 มีนาคม 2564 มอบทุนการศึกษาจากคณะศิษย์เก่ารุ่นที่ 11   
วันที่ : วันที่ 26 มีนาคม 2564 มอบเกียรติบัตร ให้กับสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563   
วันที่ : 26 มีนาคม 2564 อบรมใบขับขี่   
วันที่ : วันที่ 24 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "พัฒนานุกูลนิทัศน์ 64"   
วันที่ : วันที่ 21 มีนาคม 2564 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ DAY CAMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 พิธีอัญเชิญพระพุทธประทีปแก้วขึ้นประดิษฐาน   
วันที่ : วันที่ 20 มีนาคม 2564 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
วันที่ : วันที่ 19 มีนาคม 2564 จัดโครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษากลุ่มเสี่ยงภาวะโภชนาการเกิน   
วันที่ : 15 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   
วันที่ : 10 มีนาคม 2564 เผยแพร่งานวิจัย