Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : วันที่ 31 มีนาคม 2563 ส่งมอบหน้ากาก 3D Face Shield หรือ หน้ากากป้องการละอองเชื้อโรค ให้กับ โรงพยาบาลอ่างทอง   
วันที่ : วันที่ 25 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมน้อมถวาย มุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 63 ปี พระครูศุภธรรมคุณ   
วันที่ : 16 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค   
วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ   
วันที่ : 5 มีนาคม 2563 ร่วมนำเสนอผลงานการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2563   
วันที่ : 3 มีนาคม 2563 จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6   
วันที่ : 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมอบรสัมมนาโครงการสัมมนาเครือข่าย ครู อาจารย์แนะแนว ทั่วประเทศ   
วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 ร้านสุนีย์ตลาดบ้านหมอ ที่ได้มอบทุนการศึกษา   
วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "พัฒนานุกูลนิทัศน์ 63"   
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์"   
วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย COLA Model จัดโดย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี   
วันที่ : 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET และ GAT ภาษาไทย ระดับชั้น ม.6   
วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ รอบ 2