Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รับมอบหน้ากากอนามัย (Surgical Mask)   
วันที่ : วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ต้อนรับ คุณครูรัตนพัฒน ทองหะรา   
วันที่ : วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรม "รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูคุณค่าภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563"   
วันที่ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ร่วมพิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร พร้อมร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล   
วันที่ : วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
วันที่ : วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 รับมอบทุนการศึกษา จากชมรมผู้บริหารบำนาญโรงเรียนมัธยม   
วันที่ : วันที่14 กรกฎาคม2563 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
วันที่ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น ปีที่ 2   
วันที่ : วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นิทรรศการและนำเสนอ โครงงานอาชีพ   
วันที่ : วันที่ 29 มิถุนายน 2563 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตการกิจกรรม สะเต็มศึกษา บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น   
วันที่ : วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ยินดีต้อนรับ คุณครูท่านใหม่ และ การเปิดเทอมวันแรกแบบ New Normal   
วันที่ : วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กิจกรรมรายงานผลการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วย   
วันที่ : วันที่ 26 มิถุนายน 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน DEEP   
วันที่ : วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2563 ดำเนินการแจกหนังสือเรียน ตามนโยบายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา   
วันที่ : วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ข้าร่วมกิจกรรมอบรม โครงการต้นแบบ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานหุ่นยนต์ ผ่านกระบวนการเล่น สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย