Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 27 ธันวาคม 2561 เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี   
วันที่ : 27 ธันวาคม 2561 รับรางวัล โครงการธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561   
วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะสี บ้านหมอเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561   
วันที่ : 25 ธันวาคม 2561 การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD   
วันที่ : 24 ธันวาคม 2561 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904   
วันที่ : 23 ธันวาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561   
วันที่ : 22 ธันวาคม 2561 ร่วมเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ   
วันที่ : 20 ธันวาคม 2561 เข้าร่วมอบรมสัมมนา "ห้องเรียนคุณธรร รักษ์ศีล 5 โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ   
วันที่ : 21 ธันวาคม 2561 ประชุมรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงิน อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ   
วันที่ : 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กิจกรรมคนเก่าเล่าเรื่อง อำเภอบ้านหมอ   
วันที่ : 19 ธันวาคม 2561 พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561   
วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 ส่งนักเรียนวงโยธวาทิต เข้าร่วมกิจกรรมงานวันกีฬาสีภายใน   
วันที่ : 12 ธันวาคม 2561 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและบริหารจัดการทรัพยากรประมง   
วันที่ : 6-8 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักส่งเสริมพลังงานชุมชน”   
วันที่ : 5 ธันวาคม 2561 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ