Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 1 ธันวาคม 2561 เข้าร่วมประกวดวงดนตรีลูกทุ่งคอมโบ้   
วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561 สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2561   
วันที่ : 23-25 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมการอบรมโครงการเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ 4   
วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด   
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561   
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561 พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2561   
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 ร่วมกันทอดกฐินของวัดบ้านหมอ   
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2561 แข่งขันฟุตบอล สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ระดับจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2561   
วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทยท่าหลวง ประจำปี 2561   
วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการ บริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2562   
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 ร่วมส่งและแสดงความยินดีครูบรรจุใหม่   
วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561   
วันที่ : 5-10 พฤศจิกายน 2561 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 ยินดีต้อนรับคุณครูใหม่   
วันที่ : 13 ตุลาคม 2561 กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเครื่องสำอาง จากสมุรไพรพื้นบ้าน