Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562   
วันที่ : 6 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมประชุมการดำเนิน โครงการตำรวจประสานโรงเรียน   
วันที่ : 5 - 6 สิงหาคม 2562 อบรมเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน   
วันที่ : 6 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   
วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 ข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่   
วันที่ : 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562   
วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 ประเมิน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ   
วันที่ : 31 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมศูนย์เพื่อนช่วยเพื่อน   
วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมขยายเครือข่าย นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)   
วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 ผอ. ร่วมเป็นวิทยากร จิตอาสา บรรยายแก่ สพป.1   
วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบ้านหมอ มาอำนวยความสะดวกด้านจราจร   
วันที่ : 28 กรกฎาคม 2562 ร่วมพิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 ร่วมกิจกรรม พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกป่าตามโครงการ “ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”   
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 จัดกิจกรรม "พระธรรมทูตสัญจร"