Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562 ชนะเลิศ สวดมนต์ วันเข้าพรรษา 2562   
วันที่ : 16 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา   
วันที่ : 16 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. 2562   
วันที่ : 15 กรกฏาคม 2562 ร่วมพิธี เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562   
วันที่ : 15 กรกฏาคม 2562 ฟังพระธรรมเทศนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล   
วันที่ : 6 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์บุคลากรหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดสระบุรี "เสมาสระบุรีเกมส์ ครั้งที่ 2" ประจำปี 2562   
วันที่ : 5 กรกฏาคม 2562 ดูงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562   
วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 ศึกษาดูงานอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ   
วันที่ : 2 กรกฎาคม 2562 คุณครูพัชมน ธำรงเวียงผึ้งได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน   
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 ผอ. ปฏิบัติหน้าที่ วันสถาปนาของคณะลูกเสือแห่งชาติ   
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ของคณะลูกเสือและเนตรนารี ประจำปี 2562   
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี   
วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 เข้ารับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม   
วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลก