Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 8 มิถุนายน 2561 กิจกรรม "Big Cleaning Day ทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่"   
วันที่ : 8 มิถุนายน 2561 ผอ.กุสุมาวดี เข้าร่วมตัดสิน ระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี   
วันที่ : 5 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก   
วันที่ : 5 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561   
วันที่ : 3 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขยายผล โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
วันที่ : 2-3 มิถุนายน 2561 โครงการทบทวนความรู้การจัดการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษา   
วันที่ : 2 มิถุนายน 2561 การแข่งขันความสามารถและทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา "โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561   
วันที่ : 1 มิถุนายน 2561 นำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(เข้มข้น   
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561 ผอ. ร่วมเป็นกรรมการประกวดสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี   
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2561 ร่วมยินดีกับ ผอ.ชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
วันที่ : 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝัง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ   
วันที่ : 28 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561   
วันที่ : 26-27 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2561   
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2561 ยินดีต้อนรับ ผอ.ดร.กุสุมาวดี คีรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"   
วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการ สพม.4 ร่วมแสดงความยินดีผอ.สมบัติและรองผอ.เวียงชัย ย้ายรับตำแหน่ง