Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 11 กันยายน 2561 สัมมนาผู้อำนวยการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง   
วันที่ : 10 กันยายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หลักสูตร การฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากรังไหม   
วันที่ : 10 กันยายน 2561 กิจกรรม walk rally ในมหกรรมสุขภาพดี วิถีคนบ้านหมอ   
วันที่ : 8 กันยายน 2561 กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ การผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพรพื้นบ้าน   
วันที่ : 28-30 สิงหาคม 2561 ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธาน สร้างคนดีให้บ้านเมือง   
วันที่ : 28 สิงหาคม 2561 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ของครูผู้ช่วย   
วันที่ : 21-28 สิงหาคม 2561 ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้นักเรียน ประจำปี 2561   
วันที่ : 24 สิงหาคม 2561 ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประจำปี 2561   
วันที่ : 22 สิงหาคม 2561 แข่งขันทักษะทางวิชาการภายในสถานศึกษา (แข่งขันคิดเลขเร็ว)   
วันที่ : 18 สิงหาคม 2561 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคและเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561   
วันที่ : 17 สิงหาคม 2561 วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ภาษาไทยล้ำค่า พัฒนาสู่อาเซียน   
วันที่ : 12 สิงหาคม 2561 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล   
วันที่ : 12 สิงหาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา   
วันที่ : 9-10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 แข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561   
วันที่ : 9 สิงหาคม 2561 แข่งขันวันวิทย์ อพวช.