Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 24-25 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์   
วันที่ : 22 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ และพิธีรับรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star Quality Award   
วันที่ : 21-22 มิถุนายน 2562 จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 รุ่นที่ 2   
วันที่ : 22 มิถุนายน 2562 ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ   
วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับคณะคุณครู   
วันที่ : 18 - 19 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน   
วันที่ : 16 มิถุนายน 2562 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์   
วันที่ : 14-15 มิถุนายน 2562 อบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562   
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมกิจกรรม reunion ครั้งที่1 ภาคกลาง   
วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2562   
วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 แสดงความยินดี และ ยินดีต้อนรับครูใหม่   
วันที่ : 8-9 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือนานาชาติ TRTC ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก   
วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 รอบรมในโครงการ รู้ก่อน ทันก่อน ตอน "เรื่องเพศเป็นเรื่องใกล้ตัว...รู้มั้ย"   
วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2019)   
วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 สบ.7 รุ่น 10 ได้นำคณะตัวแทนมอบลูกฟุตซอล