Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 9 กรกฏาคม 2561 กิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม   
วันที่ : 6 กรกฎาคม 2561 ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม   
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2561 ยินดีต้อนรับครูใหม่ ครูกิติศักดิ์ รักษาพล   
วันที่ : 3 กรกฎาคม 2561 ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ   
วันที่ : 2 กรกฏาคม 2561 มอบทุนการศึกษาจากครุพัชมน   
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2561 พิธีทบทวนคําปฏิญาณตนและสวนสนามของคณะลูกเสือและเนตรนารีจังหวัดสระบุรี   
วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี   
วันที่ : 27 มิถุนายน 2561 โครงการ กต.ตร.พบประชาชน   
วันที่ : 26 มิถุนายน 2561 รวมพลังรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดสระบุรี   
วันที่ : 26 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561   
วันที่ : 26 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561   
วันที่ : 25 มิถุนายน 2561 นิเทศติดตามนักเรียนช่างฯ ฝึกงาน   
วันที่ : 22-23 มิถุนายน 2561 จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่น 2   
วันที่ : 22 มิถุนายน 2561 กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน   
วันที่ : 22 มิถุนายน 2561 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านป้องกันอัคคีภัย