Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 อบรมในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิด   
วันที่ : 3 มิถุนายน 2562 ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   
วันที่ : 3 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมพิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   
วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 แข่งขันความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย   
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมค่ายภาษาไทย โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ   
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2562 พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี   
วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 ปฏิบัติจิตอาสา ๙๐๔ พร้อมคณะวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ กลุ่ม ๖ B   
วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้น   
วันที่ : 27-29 พฤษภาคม 2562 คณะครูเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)   
วันที่ : 27พฤษภาคม 2562 รับการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน   
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2562 อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ และกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562   
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 ประกวดระเบียบแถว ระดับจังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมระเบียบ วินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562   
วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้ ส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณโดมอเนกประสงค์และโรงอาหาร   
วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 คุณครูอุทิษา อ่วมมั่น ได้บริจาคพัดลม 4 เครื่อง โต๊ะวางอาหารผู้ป่วย 1 ตัว ให้แก่โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"