Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 28 กรกฎาคม 2561 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน การเรียนรู้นอกห้องเรียน   
วันที่ : 28 กรกฎาคม 2561 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล   
วันที่ : 28 กรกฎาคม 2561 ร่วมส่งผู้กำกับลูกเสือ และ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วม งานเฉลิมพระเกียรติ   
วันที่ : 28 กรกฎาคม 2561 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561   
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 66 พรรษา   
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561   
วันที่ : 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเยาวชนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน   
วันที่ : 23 กรกฎาคม 2561 ยินดีต้อนรับครูใหม่ ครูพิชญ์นรี ชิดสูงเนิน   
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2561 โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน   
วันที่ : 14-15 กรกฎาคม 2561 อบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
วันที่ : 13 กรกฏาคม 2561 โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดลูกน้ำยุงลาย   
วันที่ : 12 กรกฏาคม 2561 กิจกรรมอบรมโครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น ในสถานศึกษา   
วันที่ : 9 กรกฏาคม 2561 กิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม   
วันที่ : 6 กรกฎาคม 2561 ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม