Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 2 มิถุนายน 2561 การแข่งขันความสามารถและทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา "โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561   
วันที่ : 1 มิถุนายน 2561 นำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(เข้มข้น   
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561 ผอ. ร่วมเป็นกรรมการประกวดสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี   
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2561 ร่วมยินดีกับ ผอ.ชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
วันที่ : 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝัง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ   
วันที่ : 28 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561   
วันที่ : 26-27 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2561   
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2561 ยินดีต้อนรับ ผอ.ดร.กุสุมาวดี คีรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"   
วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการ สพม.4 ร่วมแสดงความยินดีผอ.สมบัติและรองผอ.เวียงชัย ย้ายรับตำแหน่ง   
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2561 งานเลี้ยงส่ง ผอ.สมบัติ เขม้นเขตรการ และรองผอ.เวียงชัย ลุนภูงา เนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่   
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกการปฏิบัติงาน LOGBOOK   
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2561   
วันที่ : 10 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2561 และกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม   
วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 ยินดีต้อนรับคุณครูอัญชนา เฉลิมวัฒน์ กลุ่มสาระวิทยาศาตร์ ที่ย้ายมาจากรร.ม่วงคัน สพป.อ่างทอง   
วันที่ : 7 พฤษภาคม 2561 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน เพื่อติดตั้งสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี