Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 4 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ได้รับรางวัล สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น อันดับ 1 จากการเข้าร่วมการปฏิบัติตามนโยบาย โครงการไทยนิยม ยั่งยืน   
วันที่ : 22 เมษายน 2561 คณะศิษย์เก่า พ.ก. รุ่น 11 มอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯ   
วันที่ : 9 เมษายน 2561 ผอ.สมบัติ เขม้นเขตรการ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ที่สพม.4 และอบจ.สระบุรี   
วันที่ : 28 มีนาคม 2561 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560   
วันที่ : 25 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการสมบัติ เขม้นเขตรการ และคณะ รับมอบเงิน 50,000 บาท จากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" รุ่นที่ 16   
วันที่ : 19 - 21 มีนาคม 2561 อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน   
วันที่ : 10 มีนาคม 2561 ราตรีคืนสู่เหย้า ชาว พ.ก. 2561   
วันที่ : 10 มีนาคม 2561 พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาสื่อเทคโนโลยีประจำห้องเรียน   
วันที่ : 6 มีนาคม 2561 ผอ.สพม.4 เยี่ยมโรงเรียน   
วันที่ : 2 มีนาคม 2561 แสดงวงดนตรีลูกทุ่ง พ.ก.ในงานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา   
วันที่ : 2 มีนาคม 2561 ศิษย์เก่า กลุ่มเพื่อนพัฒน์ มอบเงินบริจาคจัดซื้อเทคโนโลยีประจำห้องเรียน   
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560   
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2561 ติว O-net วิชาสังคมศึกษา ม.6   
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย