Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 20 ธันวาคม 2561 เข้าร่วมอบรมสัมมนา "ห้องเรียนคุณธรร รักษ์ศีล 5 โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ   
วันที่ : 21 ธันวาคม 2561 ประชุมรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงิน อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ   
วันที่ : 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กิจกรรมคนเก่าเล่าเรื่อง อำเภอบ้านหมอ   
วันที่ : 19 ธันวาคม 2561 พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561   
วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 ส่งนักเรียนวงโยธวาทิต เข้าร่วมกิจกรรมงานวันกีฬาสีภายใน   
วันที่ : 12 ธันวาคม 2561 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและบริหารจัดการทรัพยากรประมง   
วันที่ : 6-8 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักส่งเสริมพลังงานชุมชน”   
วันที่ : 5 ธันวาคม 2561 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ   
วันที่ : 1 ธันวาคม 2561 เข้าร่วมประกวดวงดนตรีลูกทุ่งคอมโบ้   
วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561 สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2561   
วันที่ : 23-25 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมการอบรมโครงการเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ 4   
วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด   
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561   
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561 พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2561   
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 ร่วมกันทอดกฐินของวัดบ้านหมอ