Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทัศนศึกษา ม.3   
วันที่ : 28-30 มค.2562 ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา "สระบุรีเกมส์ครั้งที่ (4)   
วันที่ : 28 มกราคม 2562 กิจกรรม "พี่พบน้อง"   
วันที่ : 25 มกราคม 2562 บรรยาย เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"   
วันที่ : 25 มกราคม 2562 จัดกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว   
วันที่ : 25 มกราคม 2562 ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"   
วันที่ : 24 มกราคม 2562 ติว O-Net ภาษาไทย   
วันที่ : 22 มกราคม 2562 รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
วันที่ : 21 มกราคม 2562 นายอำเภอบ้านหมอเยี่ยมและมองถุงยังชีพนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี   
วันที่ : 17 มกราคม 2562 จิตอาสา 904 รหัส 2B-121 ร่วมกับสมาชิกจิตอาสา 904 จัดทำ อาหารเลี้ยงผู้ร่วมทำกิจกรรม และบริจาคข้าวสารและน้ำดื่ม   
วันที่ : 16 มกราคม 2562 จัดกิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ   
วันที่ : 16 มกราคม 2562 เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์" ให้การบรรยาย เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ให้แก่ข้าราชการพลเรือนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี   
วันที่ : 14 มกราคม 2562 ร่วมฝึกประสบการณ์ และทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา   
วันที่ : 15 มกราคม 2561 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
วันที่ : 15 มกราคม 2561 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์