Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"   
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 รับฟังบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน   
วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561 ติว O-Net gat ภาษาไทย   
วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 แนะแนวการศึกษาต่อ   
วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผอ.สมบัติ เขม้นเขตรการ มอบถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ไปแข่งขันกีฬาวูดบอล   
วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปี 2560   
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน   
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลประชารัฐ   
วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษา สระบุรีเกมส์ ครั้งที่3   
วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมฟังนโยบายของนักเรียนที่ลงสมัครประธานนักเรียนและทีมงาน   
วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2561 รับมอบพัดลมจากครอบครัวธำรงเวียงผึ้ง   
วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2561 เช้านี้ตัวแทนจาก สพม.4 มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ม.3   
วันที่ : 29 มกราคม 2561 ติว O-net นักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3   
วันที่ : 29 มกราคม 2561 มอบเกียรติบัตรแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67   
วันที่ : 26 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับคณะศิษย์เก่า