Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมร่วมเดินขบวน “ทอดกฐิน”   
วันที่ : 26 ตุลาคม 2560 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ   
วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 English Camp 2017   
วันที่ : 29 กันยายน 2560 วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ   
วันที่ : 29 กันยายน 2560 มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน   
วันที่ : 29 กันยายน 2560 100 ปี ธงไตรรงค์   
วันที่ : 27 กันยายน 2560 รับรางวัลการประกวดหนังสั้น stop teen mom   
วันที่ : 27 กันยายน 2560 โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ปี 2560   
วันที่ : 23 กันยายน 2560 เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ สู่เส้นชัยวันเกษียณ   
วันที่ : 22 กันยายน 2560 พิธีมอบปัจจัยพื้นฐานโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"   
วันที่ : 22 กันยายน 2560 งานมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560   
วันที่ : 28 สิงหาคม 2560 กิจกรรมค่ายภาษาไทย   
วันที่ : 25 สิงหาคม 2560 กิจกรรมประกวดสวนถาด   
วันที่ : 21 สิงหาคม 2560 นายอำเภอบ้านหมอและคณะ เข้ารับมอบดอกดารารัตน์   
วันที่ : 18 สิงหาคม 2560 วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ภาษาไทยล้ำค่า พัฒนาสู่อาเซียน