Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 22 มิถุนายน 2561 กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน   
วันที่ : 22 มิถุนายน 2561 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านป้องกันอัคคีภัย   
วันที่ : 20 มิถุนายน 2561 เข้ารับการประชุมทางไกลชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน   
วันที่ : 20 มิถุนายน 2561 ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference)   
วันที่ : 19 มิถุนายน 2561 ชป.รส.อ.บ้านหมอ พบปะ ผอ.กุสุมาวดี   
วันที่ : 17 มิถุนายน 2561 ประชุมผู้ปกครองรอบ2 และผู้ปกครองเครือข่าย   
วันที่ : 15- 16 มิถุนายน 2561 อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน รุ่น 1   
วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรีเข้าพบ ผอ.กุสุมาวดี   
วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561   
วันที่ : 13 มิถุนายน 2561 ผอ.กุสุมาวดีเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   
วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 คณะครูและนักเรียนจิตอาสาทำความสะอาดวัดมะขามเรียง   
วันที่ : 11 มิถุนายน 2561 ร่วมเป็นกรรมการตัดสินสวนสนามลูกเสือระดับจังหวัด   
วันที่ : 10 มิถุนายน 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   
วันที่ : 8 มิถุนายน 2561 กิจกรรม "Big Cleaning Day ทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่"   
วันที่ : 8 มิถุนายน 2561 ผอ.กุสุมาวดี เข้าร่วมตัดสิน ระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี