Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 6 มิถุนายน 2557 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัทธมน แสนหาญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ม.6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
วันที่ : 20 พฤษภาคม 2557 ปฐมนิเทศนักเรียนม. 6 ช่างอุตสาหกรรมก่อนออกฝึกงาน   
วันที่ : 17 พฤษภาคม 2557 พิธีเปิดอาคารหลังคาคลุมลาน คสล.และงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา   
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2557 ต้อนรับเปิดเทอมวันแรกเข้ารั้ว พ.ก. ปีการศึกษา 2557   
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมงานวันปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4   
วันที่ : 9 พฤษภาคม 2557 อบรมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับครูภาษาไทย