Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2559 ร.ร.บ้านหมอ"พัฒนานุกูล" ร่ำไห้ร่วมแปรอักษรแสดงความอาลัยในหลวง ร.๙   
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2559 น้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙   
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2559 ไปดี..มาดี..ขอให้โชคดี ยินดีต้อนรับ   
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2559 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   
วันที่ : 29 ตุลาคม 2559 ศึกษาดูงานสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง   
วันที่ : 23 ตุลาคม 2559 ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2559   
วันที่ : 26 กันยายน 2559 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
วันที่ : 23 กันยายน 2559 วันวาน ที่พากเพียร สู่วันเกษียณ ที่ภาคภูมิ   
วันที่ : 23 กันยายน 2559 มอบเกียรติบัตรแข่งขันนการตอบปัญหาอาเซียน   
วันที่ : 22 กันยายน 2559 มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ   
วันที่ : 22 กันยายน 2559 มอบเกียรติบัตรและรางวัลของการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
วันที่ : 22 กันยายน 2559 กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิและวันสันติภาพโลก   
วันที่ : 19 กันยายน 2559 งานเกษียณราชการครู ประจำปี 2559   
วันที่ : 16 กันยายน 2559 มุฑิตาจิตครูเกษียณ "วันวาร ณ บ้านที่ภูมิใจ สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ"   
วันที่ : 2 กันยายน 2559 รับเกียรติบัตรพร้อมรางวัลในการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว