Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 17-18 มิ.ย. 2559 อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 2559 รอบ ม.1   
วันที่ : 16 มิถุนายน 2559 พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนปัจจัยพื้นฐานการศึกษา   
วันที่ : 16 มิถุนายน 2559 วันไหว้ครู ประจำปี 2559   
วันที่ : 16 มิถุนายน 2559 พิธีเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี   
วันที่ : 3 มิถุนายน 2559 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)   
วันที่ : 2 มิถุนายน 2559 รับมอบทุนจากมูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์   
วันที่ : 1 มิถุนายน 2559 ลูก พ.ก. ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน   
วันที่ : 1 มิถุนายน 2559 ขอแสดงความยินดีกับครูสุภารัตน์ เนื่องในโอกาสย้ายไปโรงเรียน.   
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2559 อบรมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย   
วันที่ : 29 พฤษภาคม 2559 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบทุนการศึกษา   
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2559 รับมอบเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากกลุ่มโรงงาน SCG ท่าหลวง   
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2559 แข่งขันเต้นเพื่อสุขภาพ (แอโรบิค)   
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2559 เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา   
วันที่ : 13 พฤษภาคม 2559 คณะครูรับชมถ่ายทอดสดรายการ"นายกพบเพื่อนครู"   
วันที่ : 11 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศนักเรียนม.1,4 ประจำปีการศึกษา 2559