Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 16 มกราคม 2559 กิจกรรมวันครู ประจำปี 2559   
วันที่ : 15 มกราคม 2559 กิจกรรม "แย้มจันทร์ ส่องดาว" กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.   
วันที่ : 13-15 มกราคม 2559 งานกีฬา สระบุรีเกมส์ ครั้งที่ 13   
วันที่ : 30 ธันวาคม 2558 งานกีฬาภายในคณะสี ประจำปี 2558   
วันที่ : 29 ธันวาคม 2558 รับรางวัลธนาคารออมสินโครงการส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียน   
วันที่ : 25 ธันวาคม 2558 กิจกรรมงาน International Day   
วันที่ : 24 ธันวาคม 2558 ศิษย์เก่า พ.ก. มอบทุนการศึกษาให้น้องๆศิษย์ปัจจุบัน   
วันที่ : 18 ธันวาคม 2558 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข   
วันที่ : 17 ธันวาคม 2558 พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี   
วันที่ : 16 ธันวาคม 2558 เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ   
วันที่ : 11 ธันวาคม 2558 ขอแสดงความยินดีกับครูเก่ง สุกมล ไกรวารีย์   
วันที่ : 5 ธันวาคม 2558 ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในหลวง เนื่องในวันที่ 5 ธันวามหาราช   
วันที่ : 5 ธันวาคม 2558 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ภาคเช้า   
วันที่ : 4 ธันวาคม 2558 กิจกรรมงานวันชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
วันที่ : 4 ธันวาคม 2558 กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ